Prindi

Alates 2008. aastast on keelatud ladestada sortimata olmejäätmeid. Jäätmeid tuleb sorterida. Aastal 2004 hakkas kehtima Jäätmeseadus. Jäätmete sorteerimist korraldab kohalik omavalitsus (Keskkonnaministeerium).

Jäätmeid on kohustuslik liigiti koguda kõigis majapidamistes. Liigiti kogutakse (Keskkonnaministeerium, Infovoldik “Jäätmeratas”):

Uuendatud: 28.02.2016