Et tarbijate valikuid lihtsamaks teha, on välja töötatud mitmeid erinevaid märgisesüsteeme. Keskkonnasõbralike valikute jaoks on mahe- ja ökomärgised. Aastate jooksul on nende arv kasvanud ning ühes riigiski võib olla neid mitmeid.

Tihti tekib küsimus, mis vahe on mahe- ja ökomärgistel.
Laias laastus on mahetoode põllumajanduslikku päritolu ja söödav (ingliskeelne vaste on "organic"). Mahetoodangut Euroopas reguleerib Euroopa Nõukogu määrus nr 889/2008, sellele määrusele vastavad märgised on mahemärgised. Lähemalt saab selle määrusega tutvuda siin.

Ökomärgised tähistavad reeglina tööstuskaupu ehk nende tooraine võib olla erinevat päritolu (sh. ka põllumajanduslikku päritolu, ingliskeelne vaste on "ecological"). Osad märgisesüsteemid hõlmavad nii mahe- kui ökotooteid. Ülevaate levinumatest ökomärgistest saab siit.

Üks nimekiri kõikvõimalikest mahe- ja ökomärgistest on olemas siin.

Rohelise toote kampaania märgisega tähistatakse tooted, millel on vähemalt üks allpool olevatest mahe- ja ökomärgistest.

Eesti mahemärgis Mahemärk (1988. aastast, haldaja Eesti põllumajandusministeerium) tagab tarbijale, et kaup on toodetud ja käideldud ökoloogilisi reegleid järgides. Selle võivad saada kõik ettevõtted, kelle tootmis- ja käitlustingimused vastavad kehtestatud kriteeriumitele, mis on kooskõlas Euroopa Ühenduse mahemärgise kriteeriumitega.
Lisainfot saad siit.
Euroopa Liidu mahepõllumajanduse märk annab tarbijatele kindluse toidu ja joogi päritolu ja kvaliteedi kohta ning selle olemasolu tootel tagab ELi mahepõllumajandust käsitleva määruse järgimise. Alates juulist 2010 on ELi mahemärk kohustuslik kõigile kinnispakis mahetoodetele Euroopa Liidus. Vabatahtlikult võib märki kasutada ka ELis toodetud mitte-kinnispakis mahetoodetel või kolmandatest riikidest imporditud mahetoodetel. Lisainfot saad siit.
KRAV KRAV on kasutusel Skandinaavias. Selle mahemärgi saavad taimsed tooted, mille kasvatamisel pole kasutatud sünteetilisi väetisi ja keemilisi tõrjevahendeid. Loomsed seda märki kandvad tooted (liha ja piim) on saadud loomasõbralikult – farmielanikud saavad vabalt väljas liikuda ja vähemalt pool nende toidust on kasvatatud mahedalt.
Lisainfot saad siit.
Luomu Luomu (haldaja Soome Taimetootmise Kontrollkeskus) on Soome nn päikesemärgis, mida võivad taotleda keskkonnasäästlikud tootjad, pakendajad ja käitlejad. Luomu märgis tagab, et vähemalt 95% toote põllumajanduslikust toorainest on toodetud mahepõllunduse nõudeid järgides.
Lisainfot saad siit.
AB Biologicue Agriculture Biologique (1988. aastast, haldaja Prantsusmaa põllumajandusministeerium) on mahepõllumajandusliku toote märgis. Vastab Euroopa Ühenduse mahemärgise kriteeriumitele.
Lisainfot saad siit.
BIO-seigel Bio (2001. aastast, haldaja Bio-Segel Information Centre) on Saksamaa rahvuslik mahemärk, mis on Eestis enim levinud. Vastab Euroopa Ühenduse mahemärgise kriteeriumitele.
Lisainfot saad siit.
Soil Association Soil Association on Suurbritannia juhtiv mahepõllumajanduse organisatsioon, mis tegutseb juba aastast 1946. Lisaks mahepõllumajanduse arendamisele ja propageerimisele tegelevad nad ka toodete sertifitseerimise ja kontrolliga. Nende sertifikaadi võiviad lisaks põllumajandussaadustele saada ka teised tootegrupid ning ka kauplused ja söögiasutused.
Lisainfot saad siit.
EKO EKO (haldaja Skal – mittetulunduslik orgaanilise toodangu inspektsioon) on Hollandi mahemärgis. Vastab Euroopa Ühenduse mahemärgise kriteeriumitele.
Lisainfot saad siit.
Biogarantie Biogarantie on märgis, mida haldab Belgias samanimeline mittetulundusühing. Tegu on mahemärgisega, mille nõuded vastavad Euroopa Ühenduse mahemärgise kriteeriumitele.
Lisainfot saad siit.
   
BioGarantie Austria Bio-Garantie on Austria suurim mahepõllumajanduse kontrollorgan, mis kontrollib üle poole Austria mahepõllumajandusest. Nende poolt kontrollitud toodetele võib peale panna Bio-Garantie märgise. See märgis vastab Euroopa Ühenduse mahemärgise kriteeriumitele.
Lisainfot saad siit.
Controllo Biologico Controllo Biologico (1988. aastast, haldaja Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici, CCPB) on Itaalia mahepõllumajandue kontroll- ja sertifitseerimisorgani märgis. See märgis vastab Euroopa Ühenduse mahemärgise kriteeriumitele.
Lisainfot saad siit.
CCPAE CCPAE on Hispaania Kataloonia piirkonna mahepõllumajanduse sertifitseerimis- ja kontrollorgan, mis tegutseb aastast 1994. Tegu on mahemärgisega, mille nõuded vastavad Euroopa Ühenduse mahemärgise kriteeriumitele.
Lisainfot saad siit.
EU Ecolabel Euroopa Ühenduse ökomärgis (1992. aastast) on tuntud ka kui Euroopa Liidu lilleke, mida võib kasutada tooteil ning teenustel, mille puhul on keskkonnasäästlikusega arvestatud terve elutsükli vältel. Toodete hulgas võivad olla nii kontori- kui kodumasinad, tekstiili- ja paberitooted, jalanõud ja riided. Kriteeriumid on välja töötatud 27 tootegrupi jaoks. Märgise nõuded on kõrged ja kasutusõiguse eest peab ettevõte maksma 0,15% toote müügikäibest.
Lisainfot saad siit.
Nordic Swan Nordic Swan label (1989. aastast, haldaja Põhjamaade Ministrite Nõukogu) ehk Põhjamaade Luigemärk on üks edukamaid ökomärgisüsteeme maailmas. Soome, Rootsi, Norra ja Islandi toodete märgisel on väga karmid keskkonna- ja kvaliteedinõuded. Märgise võivad saada mitte ainult tooted, vaid ka teenindusasutused. Märgi kasutamise eest peab maksma 0.3-0,4% müügikäibest.
Lisainfot saad siit.
Blauer-Engel Blaue Engel (1978. aastast) ehk sinine ingel, tuntud ka kui Blue Eco Angel, on Saksamaa ökomärk. Tegu on maailma ühe esimese ökomärgisega. Selle saamise eelduseks on toodete keskonnasäästlikkus kogu elutsükli vältel. Kriteeriumid on välja töötatud 80 tootekategooria kohta.
Lisainfot saad siit.
Bra Miljöval Bra Miljöval (1988. aastast, haldaja Rootsi Looduskaitse Selts) ehk eesti keeli hea keskkonnavaliku märki võib kohata 13 tootegrupil ja enam kui tuhandel tootel, sealhulgas pesupulbritel ja –vedelikel, erinevatel puhastusvahenditel, šampoonidel ja pabertoodetel.
Lisainfot saad siit.
Ecogarantie Ecogarantie on Belgia ökomärgis, mida leiab erinevatelt toodetelt, näiteks kosmeetikalt ja puhastustarvetelt. Märgist haldab Biogarantie mittetulundusühing.
Lisainfot saad siit.
Demeter on rahvusvaheline biodünaamiliselt toodetud kaupade märgis, mida hallatakse igas riigis kohaliku Demeteri organisatsiooni poolt (Eestis puudub). 90% toorainest peab olema toodetud biodünaamiliselt.
Lisainfot saad siit.
Fairtrade Certified Cotton (haldaja Fairtrade Labelling Organizations International) on eetilise sertifitseerimissüsteemi märk. Tegu on sertifitseerimissüsteemiga, mis tagab arengumaade põllimajandustootjatele nende toodangu eest hinna, mis katab tootmiskulud ja lisatasu kogukonna arenguks. Keelatud on lapstöö kasutamine ja nõutud keskkonnasäästlik tootmine. Vastavalt Fairtrade standardile on puuvill toodetud mahepõllunduse nõudeid järgides
Lisainfot saad siit.

EcoCert - kosmeetika- ja kodukeemiatoodete märgis

 Cosmebio - kosmeetika- ja kehahooldustoodete märgis

 BDIH, BDIH Standard - kosmeetika- ja kehahooldustoodete märgis