Lisaks Euroopa Liidu mahelogole võib vabatahtlikkuse alusel kasutada Eesti ökomärki (RT I 87, 1599), mis võeti kasutusele 2005. aastal (Vetemaa, Mikk 2009). Seda võib kasutada ettevõttes, kus toode on vastavalt mahepõllumajanduse nõuetele toodetud ja valmistatud ning sööda märgistamisel. Võib kasutada värvilist ja mustvalget märki.

Ökomärki ei tohi kasutada, kui toode pole läbinud üleminekuaega või kui toote koostisosadest vähem kui 95% on pärit mahepõllumajandusest (Veterinaar- ja toiduamet 2015; Timiras 2012). 

Mahepõllumajandusele viidatud tootel peab alati olema järelvalveasutuse kood, milleks on põllumajandusameti kood (EE-ÖKO-01) või veterinaar- ja toiduameti kood (EE-ÖKO-02). Seega teostavad mahepõllumajanduslikku riiklikku järelvalvet Eestis - Põllumajandusamet ning Veterinaar- ja Toiduamet (Ruuberg 2014).

Uuendatud: 06.05.2016