Mahetooteid on alates 01. juulist 2010 kohustuslik märgistada Euroopa Liidu mahelogoga, lisaks peab olema nähtav järelevalveasutuse koodnumber ja tähistus toote põllumajanduslike koostisosade tootmiskoha kohta (Veterinaar- ja toiduamet 2015). Üldjuhul kasutatakse originaalvarianti, milleks on valge leht rohelisel taustal, seda tuleb kasutada igalpool (Euroopa Komisjoni määrus 889/2008).

Logo peab olema taustast eristatav. Lisaks värvilisele variandile võib kasutada ka must-valget logo. Logo võib kasutada kõikides suurustes, kuid see ei tohi olla väiksem kui 13,5 mm x 9 mm (Beck et al., 2012).

Tulenevalt tooraine päritolust on lubatud kasutada tootmiskoha viitena järgnevaid variante (Mikk, Vetemaa 2010):

  • Tähistust “EL” või “ELi-väline” võib täiendada riigi nimetusega, kui kogu toote toorained on toodetud nimetatud riigis. Näiteks, kui rukkijahu on Eesti rukkist, siis võib kirjutada “Eesti põllumajandus”.

  • “ELi põllumajandus”, nii tähistatakse toodet, mille põllumajanduslik tooraine on toodetud Euroopa Liidus. Näiteks õunamoos, mis sisaldab Eestis kasvatatud ploome, aga Saksamaalt pärinevat suhkrut.

  • “ELi väline põllumajandus”, nii tähistatakse toodet, mille tooraine on toodetud Euroopa Liidust väljapool. Näiteks riisihelbed, mis on valmistatud Indias kasvatatud riisist.

  • “ELi-sisene/ -väline põllumajandus”, nii tähistatakse toodet, millest osa põllumajanduslikust toorainest on toodetud Euroopa Liidus ja osa väljaspool seda. Näiteks pirnimoos, mille koostisosas olevad pirnid on Eestis kasvatatud, aga suhkur pärineb Brasiiliast.

 
Uuendatud 06.05.2016